MENU

Medicomed

Zdravotnícke zariadenie Medicomed spol. s.r.o. vzniklo v roku 2001, ako súkromná interná ambulancia v okrese Rimavská Sobota, obec Jesenské, snažiaca sa sprístupniť služby odborných lekárov širšej verejnosti, ktoré rozšírila tohto roku aj o poskytovanie komplexnej stomatologickej starostlivosti.

Naším cieľom je spokojnosť pacientov. Zabezpečíme individuálny prístup, sme flexibilní, komunikatívni, diskrétni. V našom tíme pracujú odborníci na vysokej úrovni s niekoľkoročnými skúsenosťami vo svojich odboroch aj v medziodborových disciplínach, ktorí sú zárukou profesionálneho prístupu k pacientom.

Všetci členovia pracovného tímu sa pravidelne zúčastňujú na školeniach a kurzoch doma i v zahraničí, aby získané poznatky aplikovali do našej praxe.